Logotypy UE, RP, Województwo Śląskie, EFS

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU „ŚLĄSKIE POMAGA”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU OD 01.02.2020 DO 31.12.2020 ROKU

WPISZ NUMER PARTNERA  ROPS.PS.600.3.7.
WPISZ NIP
od  
do