Logotypy UE, RP, Województwo Śląskie, EFS

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU „ŚLĄSKIE POMAGA”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU OD 01.02.2020 DO 30.09.2021 r.

OKRES REALIZACJI ZADANIA OD 01.01.2021 DO 31.08.2021 r.

WPISZ NUMER PARTNERA  ROPS.PS.600.3.7.
WPISZ NIP