Logotypy UE, RP, Województwo Śląskie, EFS
WITAMY NA STRONIE PROJEKTU

„ŚLĄSKIE POMAGA”

realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Lokalizacja MCP
Kochana 1
43-353 Porąbka
Kontakt w sprawie MCP
Koordynator MCP ROPS:
Tomasz Czarnocki
tel.: 786 119 765
e-mail: mcp@rops-katowice.pl
Zdjęcia MCP w Porąbce
zdjęcie obiektu zdjęcie obiektu zdjęcie obiektu zdjęcie obiektu zdjęcie obiektu